Privacyverklaring

Bij WaDaConsult, staat uw tevredenheid voorop en het beschermen van uw privésfeer maakt een belangrijk deel uit van onze taak. Met deze verklaring stemt u ermee in dat WaDaConsult uw hieronder vermelde persoonsgebonden gegevens voor de hier genoemde doeleinden mag verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze goedkeuring kan op elk moment met werking voor de toekomst worden herroepen. Toestemming voor gegevensopslag en mogelijkheid van herroeping. Door uw persoonlijke gegevens in te voeren en deze privacyverklaring te accepteren geeft u aan dat u instemt met het opslaan van uw gegevens. U hebt verder het recht kosteloos informatie te ontvangen over de gegevens die over u persoonlijk zijn opgeslagen. Neem in dit geval contact met ons op via het e-mailadres: opt-out@wadaconsult.com. U hebt het recht uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens op elk moment met toekomstige werking te herroepen. U kunt uw herroeping schriftelijk aan ons doen toekomen op het adres:

WaDaConsult GCV
Esmoreitlaan 1/62
2050 Antwerpen

of via opt-out@wadaconsult.com. Dit recht wordt slechts beperkt door ons recht dit wissen van gegevens uit te stellen om te waarborgen dat aan onze aanspraken voldaan wordt. De verantwoordelijke instantie in het kader van de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens is

WaDaConsult GCV
Esmoreitlaan 1/62
2050 Antwerpen
BTW BE0566942432

Wij verzamelen de volgende informatie:

Informatie die u ons geeft: alle informatie die u op onze website invoert of anderszins aan ons overdraagt, wordt door ons verzameld en opgeslagen. U kunt beslissen ons bepaalde informatie niet te geven, hetgeen er echter toe kan leiden dat u van bepaald aanbod geen gebruik kunt maken. U geeft met name gegevens aan ons door als u:

 • een bestelling invoert en verzendt
 • zich voor de nieuwsbrief aanmeldt
 • verjaardagswensen wil ontvangen
 • een artikel adviseert
 • zich aanmeldt voor informatie via e-mail over de beschikbaarheid van producten/diensten
 • meedoet aan een prijsvraag
 • een vragenlijst invult
 • meebiedt bij een veiling
 • per telefoon, e-mail, fax of brief met ons communiceert
 • een product/dienst zoekt
 • gegevens invoert in uw klantenaccount
 • De informatie die u ons hierbij kunt geven, is uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw verjaardag & maand, uw creditcardinformatie (PayPal), een afleveradres met namen en e-mailadressen van andere personen en aan ons gezonden e-mails, faxen, brieven.

Automatische informatie:

Zodra u onze site bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op. Wij gebruiken daarvoor onder andere zogeheten ‘cookies’ en JavaScript en wij krijgen informatie van uw webbrowser. Wij verzamelen deze informatie om onze internetpresentatie gemakkelijker te bedienen te maken en om individuele aanbiedingen aan u te kunnen doen. De informatie die wij hierbij verzamelen en analyseren, zijn het browsertype en de browserversie die u gebruikt, het door u gebruikte besturingssysteem/-platform, de pagina van waaruit u op onze pagina bent terechtgekomen, informatie over zoekresultaten en links vanaf andere pagina’s, inclusief betaalde diensten (bijv. ‘sponsored links’ van Google), de volgorde van de pagina’s van onze internetpresentatie die u opzoekt, inclusief datum en tijd, de cookienummers van de producten die u bekeken of waarnaar u gezocht hebt, hoe lang het duurt tot een website is opgebouwd, het foutieve downloaden van een website, informatie over interactie tussen de pagina’s (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van de pagina, ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, login-sessies en uw bestelhistorie. Wij combineren dergelijke informatie met informatie van andere klanten en gebruiken de informatie in niet persoonlijke identificeerbare vorm voor productaanbevelingen.

Cookies:

Cookies zijn alfanumerieke identificatiemiddelen die wij met onze webbrowser op de vaste schijf van uw computer plaatsen. Hierdoor kunnen wij uw browser herkennen en functies zoals “gezien” en het opslaan van uw winkelwagentje voor u mogelijk maken. U kunt in uw browser het accepteren van cookies beperken of uitschakelen; u kunt hierover meer lezen in het Helpmenu van uw browser. In dit geval kunt u echter onze winkelwagenfunctie niet meer gebruiken en daarom adviseren wij u cookies van WaDaConsult te accepteren.
Informatie uit andere bronnen: Als u iets in de online shop van WaDaConsult bestelt, vullen wij uw klantenaccount aan met gegevens uit andere bronnen om misbruik, met name bedrog, te voorkomen en uw aankoop op rekening te kunnen aanbieden. Wij behouden ons met name het recht voor om bij derden zoals postorderbedrijven en kredietinformatieverstrekkers informatie over uw betalingsgedrag en rekeningen te vragen. Bovendien ontvangen wij informatie over uw bestel- en afleveradres van onze pakketbezorgers en andere transportondernemingen.

Websites:

Volgende domeinnamen zijn een product of een idee van WaDaConsult GCV en zullen dezelfde privacyverklaring hanteren:

iVip.be
iVip.training
iVip.center
wadaconsult.com
wadainvest.com
casa-do-sol-rei.pt
online-visibility-company.solutions

Geeft WaDaConsult de verzamelde informatie door aan derden?

Officiële instanties:

Wij maken informatie over klantenaccounts en persoonlijke gegevens over klanten bekend als wij daartoe bij wet verplicht worden.

Hoe veilig is de informatie over mij?

Wij beschermen persoonsgegevens overeenkomstig de meest recente stand van de techniek en gebruiken PayPal om uw betalingen te regelen.

PayPal is de meest gebruikte internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

PayPal is veiliger:

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller:

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller. Daarnaast ontvangt u informatie/producten sneller omdat u ook WaDaConsult direct betaalt.

Kan ik het doorgeven van informatie voorkomen?

In principe kunt u altijd beslissen welke informatie u ons ter beschikking stelt. Als u de automatische informatie niet wilt verstrekken, kunt u daarover meer lezen in het Helpmenu van uw browser. Het kan dan echter gebeuren dat u bepaalde functies, zoals de online shop niet meer kunt gebruiken. Als u zich wilt afmelden van de nieuwsbrief van WaDaConsult, kan dit door te klikken op de desbetreffende link in de nieuwsbrief of via e-mail.

Partners

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Bestaat er een aansprakelijkheidsverplichting van mijn kant voor mijn informatie?

Bij het gebruik van diensten waarbij u zelfstandig en bewust informatie genereert en deze openbaar maakt, zoals bijv. bij de “Tell a Friend-functie” of bij het verzenden van e-cards, Facebook, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het verzenden van inhoud waardoor de wet wordt geschonden of het verzenden aan ontvangers die niet met ontvangst hebben ingestemd, is niet toegestaan. U verklaart zich bereid om, voor zover er vorderingen tegen WaDaConsult worden ingediend vanwege dergelijke verzending, WaDaConsult te vrijwaren van alle schade die hierdoor ontstaat.

Mogen kinderen de producten/diensten van WaDaConsult gebruiken?

WaDaConsult biedt geen producten/diensten aan die door minderjarigen gekocht kunnen worden. Ook onze producten/diensten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen gekocht worden. Wie nog geen 18 is, mag de bestelling bij WaDaConsult alleen maar samen met een ouder of voogd gebruiken.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

WaDaConsult